Soutěž

Soutěž o elektroniku ENERGY SISTEM

OD:10.09.2015 | DO:04.03.2016


Ve spolupráci s výrobcem designové elektroniky Energy Sistem jsme pro vás připravili soutěž, která bude probíhat v průběhu celé základní části Tipsport Extraligy.

http://www.energy-sistem.cz/

Každý domácí zápas můžete vyhrát jeden ze zajímavých produktů. Soutěžit bude probíhat na Facebooku, výhru předáme během následujícího domácího zápasu.

A jak se můžete zapojit do soutěže? Prohlédněte si produkty na obrázku (s každým kolem jich bude ubývat) a napište nám do komentářů, které z těchto zařízení byste chtěli vyhrát a proč. V oznámeném termínu vybereme z komentářů jednoho vítěze pro konkrétní kolo. 

Výsledky

1. kolo soutěže
2. kolo soutěže
3. kolo soutěže
4. kolo soutěže
5. kolo soutěže
6. kolo soutěže
7. kolo soutěže
8. kolo soutěže
9. kolo soutěže


Pravidla

Pravidla soutěže

(dále jen „pravidla“)  


I.     Obecná ustanovení: 


Pořadatel: 

HC Verva Litvínov a.s.

S. K. Neumanna 1598, Litvínov, 436 01 

IČO: 64048098 DIČ: CZ 64048098, (dále jen “Pořadatel”)

vyhlašuje soutěž na sociální síti Facebook

(dále jen “Soutěž”)


II.    Doba trvání soutěže: 

Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 10. 9 .2015 do 4. 3. 2016 23:59.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže. 


III.  Účast v soutěži: 


Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).


Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na přípravě̌ této soutěže, dále zaměstnanci pořadatele, organizátora, a to včetně̌ osob jim blízkých ve smyslu ustanovení 

§ 22 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění.


Účastník soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat,

pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. 


IV. Mechanika soutěže: 


Pro účast v soutěži je třeba v určeném časovém rozmezí pro dané kolo vložit komentář s názvem produktu z nabídky na obrázku (vyjma těch, o které se již soutěžilo - ty jsou na obrázku označeny žlutým symbolem) a připsat důvod, proč by měl soutěžící vyhrát.


V.   Výhra:


V každém kolem bude předána jedna výhra podle výběru výherce.


VI. Výherci:


Výhercem se stává Soutěžící, jehož vybere porota složená ze členů marketingového oddělení Pořadatele, na základě jeho komentáře.


Ze Soutěže může být vyloučen Soutěžící, jehož profilová fotografie, jeho chování, či komentáře budou nevhodné, nedůstojné nebo budou v rozporu s dobrými mravy, případně̌ budou-li poškozovat pověst a obchodní jméno Pořadatele.


Předání výher: 


Výherci budou po skončení Soutěže kontaktováni odpovědí na jejich komentář. Detaily předání budou domluveny při další komunikaci. Zpravidla probíhá předání během druhé třetiny nebo druhé přestávky domácího zápasu následujícího po ukončení aktuálního kola soutěže.


Nárok na výhru ztrácí soutěžící, pokud Organizátorovi nepotvrdil své kontaktní údaje, nesplní některou z podmínek účasti v Soutěži nebo neprokáže její splnění, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen.


VII. Závěrečná ustanovení: 


Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Facebookové stránce https://www.facebook.com/hokejlitvinov. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. 


Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž. 


Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel může z důvodů výše popsaných přistoupit ke změně výher či mechaniky Soutěže.


Soutěžící zapojením do Soutěže dává v souladu se zákonem 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti souhlas Pořadateli k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Pořadatele prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy Soutěžícího. Tento souhlas může být Soutěžícím písemně odvolán na adrese sídla Pořadatele.


Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahu z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla.


Společnost Facebook Inc. ani žádná z jejich afilací (dále jen „společnost Facebook“) není odpovědná za jakékoliv škody, ztráty či jiné náklady jakéhokoliv druhu (včetně̌ přiměřených právních poplatků a nákladů) na jakékoliv podněty související se Soutěží včetně̌ a bez omezení, publicitu či správu Soutěže.


Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována či jinak spojena se společností Facebook.


V Litvínově dne 10.9.2015

KLIKNUTÍM ZOBRAZ PRAVIDLA
Aktuality
07.05.2019

Rozpis přípravných zápasů

Litvínov odstartuje přípravné zápasy 30. 7. na ZS Ivana Hlinky s kladenskými Rytíři. Celý rozpis zápasů naleznete ZDE
skrýt
15.04.2019

Jan Myšák je v závěrečné nominaci na MS U18

Litvínovský útočník Jan Myšák se probojoval do závěrečné nominace na MS U18 ve Švédsku. S týmem tak odcestuje do dějiště šampionátu, který startuje ve čtvrtek 18. 4. 2019.
zobrazit více
12.04.2019

Jan Myšák byl hostem Všechnopárty

Jan Myšák byl hostem zábavné talk show Karla Šípa Všechnopárty. Vysílání proběhne dnes ve 21:55 v na kanále ČT1.
zobrazit více
12.04.2019

Svoboda skóroval za reprezentaci do devatenácti let

Litvínovský útočník Přemysl Svoboda vstřelil gól ve svém premiérovém zápase za reprezentaci U19. Češi ale podlehli výběru Finska 4:6.
zobrazit více
09.04.2019

Jan Myšák se na výhře nad Slovenskem podílel dvěma body

Česká osmnáctka zvítězila v přípravném utkání nad Slovenskem 6:2. Litvínovský útočník Jan Myšák se na výhře podílel gólem a asistencí.
zobrazit více
Další aktuality
Konto našeho srdce včera

Konto našeho srdce podpořilo spolek Nové háro a pomohlo získat Karolínce paruku z pravých vlasů

Konto našeho srdce opět rozdávalo radost a podpořilo spolek Nové háro. Cílem bylo splnit Karolínce, která podstupuje onkologickou léčbu, přání získat paruku z pravých vlasů.
Více >
Konto našeho srdce před 2 dny

Konto našeho srdce spolu s Jakubem Petružálkem převzali šek od litvínovských veteránů.

Spolek Veteráni Litvínov a Destinační agentura Krušné hory připravili na sobotu 15.6.2019 zahájení turistické sezóny, konal se již IV.ročník srazu veteránů a souběžně probíhal program i na letišti u Braňan.
Více >
Junioři před 2 dny

Juniorka zná rozpis zápasů do další sezony

Od minulého týdne je rozlosována nejvyšší juniorská soutěž, která od nového ročníku ponese název "DHL Juniorská liga akademií". První zápas černožluté čeká ve čtvrtek 5. září na domácím ledě.
Více >