Vedení

Představenstvo klubu

Jméno Funkce
Jiří Šlégr předseda
Krzysztof Zdziarski místopředseda
Konrad Marek Szykula
Petr Schettl
MUDr. Petr Myšák
členové

Dozorčí rada

Jméno Funkce
JUDr. Aleš Ťoupalík předseda
Bc. Martin Klika místopředseda
Ing. Jaroslav Kropáček člen

Management klubu

Jméno Funkce
Jiří Šlégr generální ředitel
Josef Beránek ml. sportovní ředitel
Kamil Burda, MBA
provozní ředitel
Jan Klobouček marketingový ředitel
Renáta Hlaváčová asistentka vedení společnosti